Vedligeholdelse af havelod og vej

Vedligeholdelse af vej

På den ordinære generalforsamling marts 2017 blev det besluttet, at man selv skal sørge for at vedligeholde halvdelen af vejen, som ligger støder op til ens lod.                                    Undtaget herfor er de havelodder, der ligger ud til p-pladser. Her skal der vedligeholdes i en afstand af 2,5 meter.                                                                                                                Materiale til vejforbedring er placeret på containerpladsen, og vil fremover også blive placeret på de øvrige pladser.  Se i øvrigt under foreningens ordensregler punkt 29.

———————————————————————————————————–

Vedligeholdelse for ukrudt af havelod og veje

Haveeftersynsudvalget har konstateret, at der ved alt for mange haver ikke er ordnet for ukrudt ud til vejen. Derfor en kraftig henstilling fra best. om regelmæssigt at holde havelod samt området foran hækken fri for ukrudt i en afstand på 1 meter.     Se i øvrigt vedtægernes § 6, stk 7.