Vælg den rigtige farve til dit havehus/redskabsskur

I Skovhøjens vedtægter § 6 stk. f  står der, at “have- og redskabshuse skal holdes i jordfarver”

Det har ofte givet anledning til forvirring og brug af forkerte farver. For hvad menes der med jordfarver?

For at forsøge at imødekomme tvivlsspørgsmål ang. jordfarver, har bestyrelsen udarbejdet en lille vejledning/forklaring til, hvad jordfarver er.

I følge “Bolius” findes der 8 klassiske jordfarver, som her beskrives nærmere:

  1. Brændt Umbra er en brunlig jordfarve fremstillet af umbra (indeholder jern og mangan) ved glødning. Giver pigmentet en varm, kraftig chokoladebrun tone.
  2. Dodenkopf eller Dodenkop er et brunviolet jernoxidpigment.
  3. Engelsk rød er en klassisk, klar rød farve, der er tæt på svenskrød. Fremstillet af jernoxidrød pigment.
  4. Rød okker er dannet af lerarten okker. Når pyrit (svovl og jern), der er hovedbestandelen i okker, kommer i forbindelse med ilt, dannes det røde okker.
  5. Terra di Siena er også dannet ud fra lerarten okker, som oprindelig kom fra den italienske by Siena. Indeholder et brunligt og grønligt pigment.
  6. Guldokker er den lyseste af okkerfarverne. Indeholder et pigment,  som giver en gylden/gul farve.
  7. Grønjord er en lerart, som bl.a. indeholder det dybgrønne lermineral glaukonit, der giver den karakteristiske  grønne farve.
  8. Ultra marineblå blev oprindelig dannet ud fra den kostbare halvædelsten Lapis Lazuli. I dag sker fremstillingen kunstigt, hvorfor ultra marineblå er blevet billigere og mere almindeligt.

Vi håber, at vi med vores skriv har skabt en smule klarhed over, hvad jordfarver er. Men jordfarver er et vanskeligt emne, idet der selv blandt eksperter er usikkerhed/tvivl om klassificeringen af jordfarver. Hvis du vil vide mere om emnet, kan du jo nærlæse de kilder, som dette skriv baserer sig på.                                                                                             Og hvis du, efter at have læst dette skriv, stadigvæk er i tvivl om farvevalget til din nybygning/ombygning er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, vil vi anbefale dig at kontakte bestyrelsen.

Kilder:

Bolius”:   Sådan finder du den rigtige farve til dit hus.

Bygningsbevaring.dk:   Den klassiske pigment farveskala.