Nyt fra bestyrelsen


NYE MATRIKELNUMRE I SKOVHØJEN.

Enkelte matrikler i området skal have nye numre. Årsagen er bl.a. et ønske fra Næstved Kommune om at gøre området mere sikker og overskuelige at navigere i, i tilfælde af udrykning til en brand. Derfor bliver alle matrikelnumre startende med 200 nu ændret til et mere logisk nummer, som passer ind i de omkringliggende matrikelnumre. De berørte ejere har fået direkte besked.

Det drejer sig om følgende matrikler:

Skovhøjen 201 ændres til 169A                                                                                                     Skovhøjen 202 ændres til 103 A                                                                                                   Skovhøjen 203 ændres til 81A                                                                                                   Skovhøjen 204 ændres til 139 A                                                                                                  Skovhøjen 205 ændres til 136 A                                                                                                   Skovhøjen 176 ændres til 52A  (toiletbygning)                                                                          Skovhøjen 137 ændres til 57A (redskabsskur)

Bestyrelsen har på sit møde den 19. februar 2019 fastlagt de nye terminer for containerordning:

  1. gang:    we. den 12 – 14. april
  2. gang:    we. den 17. – 19. maj (St. bededag)
  3. gang:    we. den 21 – 23. juni
  4. gang:    we. den 19. – 21. juli
  5. gang:    we. den 16. – 18. august
  6. gang:    we. den  20. – 22. september
  7. gang:    we. den 18. – 20. oktober (efterårsferie)

 

 

Reparation af vejsystemerne

Bestyrelsen besluttede for nogle måneder siden (2017) , at indkørselsvejen til “Skovhøjen” skulle sættes i stand sammen med nogle af de øvrige veje.                                                                                                                                                              Der blev i den forgangne uge (uge 27) udlagt knust asfalt og efterfølgende tromlet på nogle af de værste veje.                                                                                                                                    Desværre rakte økonomien ikke til, at ALLE veje kunne blive istandsat.                                                                                                                                                 Bestyrelsen gør dog samtidig opmærksom på, at den nye vejbelægning IKKE er en opfordring til at køre stærkt på vejene.                                                                                     Fartgrænsen på 15 km/t skal stadigvæk respekteres!!

Vej med udlagt asfalt

 

______________________________________________________________

 

Pasning af havelod.

Når man køber en havelod i kolonihaveforeningen “Skovhøjen”, forventes det, at havelodden bliver passet regelmæssigt. Og regelmæssigt betyder IKKE en gang hver 14. dag eller senere.  Regelmæssigt betyder, at havelodden bliver passet, så  græsplæner, hække mm. til stadighed fremtræder pænt og ordentligt. Og at evt. ukrudt ikke får lov til at dominere helhedsindtrykkket.                                                                                                               Det er IKKE godt nok, at man kun periodevis kommer ud og order lidt ved haven. Det er ikke i orden i følge foreningens vedtægter, som bl.a. nævner “et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne”, og det er heller ikke i orden i forhold til de øvrige haveejere.                                                                                                                                   Så derfor en kraftig opfordring om at komme ud i haven og få den passet, så hele området til stadighed fremtræder i pænt og renholdt stand.                                                            Hvis man i perioder ikke har tid til at passe haven, må man selv sørge for at få andre til at holde haven.                                                                                                                                         Skulle der akut blive tale om sygdom eller lignende, så kontakt venligst  bestyrelsen for at lave en aftale.

 


 

Pasning af vej ude foran hæk.

Mange steder er desværre skæmmet af ukrudt ude foran hækken. Foreningens vedtægter er meget klare, hvad det angår. Den enkelte haveejer er forpligtiget til at holde området langs hækken ud mod vejen fri for ukrudt i op til en afstand af 1 meter. Så når I næste gang kommer ud i området, så tjek også lige for ukrudt foran hækken.


 

Pasning af vej ud til egen havelod.

På sidste generalforsamling (marts 2017) blev det besluttet, at hver haveejer er ansvarlig for at passe halvdelen af sin del af vejen med vejforbedringsmateriale. Vejforbedringsmaterialet findes allerede nu på pladsen ved containeren, men bliver også lagt ud på de andre pladser. Det er naturligvis meget forskelligt, i hvilken beskaffenhed vejene er. Nogle steder skal vejene regelmæssigt lappes, mens andre steder kræver næsten ingen vedligeholdelse.                                                                                                                         Så en opfordring om, at andre også hjælper til, hvor der virkelig er brug for at få lappet hullerne i vejen! Havelodder som ligger ud til p-pladser, skal “kun” holde vejen i op til en afstand af 2,5 meter!

 


 

Køb og salg af havelod.

Det er vigtig, at man ved køb/salg af havelod først informerer bestyrelsen herom. Se i øvrigt vejledningen om køb og salg af havelodder under hovedmenuen.