Køb en kolonihave i Skovhøjen4700

Ved køb af en kolonihave i Skovhøjen4700 skal du være opmærksom på følgende:

  • Ingen krav om bopælspligt i Næstved Kommune.
  • Inden der kan finde en handel sted, skal du først godkendes af bestyrelsen.
  • Du finder selv, sammen med sælger, frem til den pris, som du vil betale for havelodden.
  • I forbindelse med købet betales et gebyr til foreningen på 2000 kr.
  • Den fremtidige betaling for havelodden består af 2 udgiftsposter: kontingent og haveleje, som betales 2 gange om året via PBS i marts og september måned.
  • Halvårlig kontingent: 150 kr.
  • Halvårligt haveleje:     1,75 kr. pr. kvadratmeter
  • Hvis du også ønsker at benytte foreningens toilet, skal du betale 100 kr. for at få udleveret en nøgle.
  • Ved køb:  kontakt foreningens formand telefonisk eller på mail.

Nedenstående fil, som frit kan downloades, kan evt. anvendes i forbindelse med en hushandel. Husk også at trække en kopi til sælger. Det er køber, som selv skal udfylde alle oplysninger. Bestyrelsen hverken kan eller vil blande sig i brugen af købsaftalen. Det er kun ment som en service og et tilbud til en kommende køber.

LINK TIL KØBSAFTALE KOLONIHAVEHUS I SKOVHØJEN:

Købsaftale kolonihavehus Skovhøjen