Bestyrelsen i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Efter den ordinære generalforsamling den 3/9 2020 har bestyrelsen i H/F Skovhøjen følgende sammensætning:

Formand: ubesat
Suppleant Kent Solheim indtrådt i bestyrelsen som kasserer i stedet for Niels Jakobsen
Bestyrelsesmedlem og sekretær: Inge Kamstrup
Næstformand: Mikael Blomgren
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Hansen

Bestyrelsen arbejder som en forretningsbestyrelse frem til næste generalforsamling i marts måned 2021.

2. suppleant: Leif Pedersen
Revisor: Bjarne Poulsen
Revisorsuppleant: ubesat