Kolonihaver i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Dejlige kolonihaver i Næstved. Kolonihaveforeningen Skovhøjen4700 er beliggende i Næstved Kommune. Foreningen blev stiftet 11.oktober 1982 efter ophævelsen af “Pilevængets Lysthaver”.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til leje af et mindre jordareal til kolonihavebrug. Endvidere er det formålet at opnå et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne og den omkringliggende bebyggelse.

Man finder indkørslen til foreningen næsten ude for enden af Kalbyrisvej i retning af Kalbyrisskoven.

Bestyrelsen.

 

27.02.2021
Jævnfør H/F Skovhøjens vedtægter §10 indvarsles der til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN”
TORSDAG DEN 25. MARTS 2021 KL. 19 BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16 I NÆSTVED

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget:
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:
a) Valg af formand for 2 år
b) Valg af kasserer for 1 år:
Niels Jakobsen Have 81A, ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. sygdom.
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
Bestyrelsen foreslår Kenneth Hansen, have 65
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Evt. – herunder aktivitetsudvalg

Bemærk:
Ifølge foreningens vedtægter §10 skal forslag fra medlemmer være afleveret til sekretæren (idet foreningen ikke har nogen formand) senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres skriftligt og være forsynet med underskrift.
Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter §10 blive bekendtgjort i områdets opslagstavler, offentliggjort på foreningens hjemmeside samt via foreningsmail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling 2020

Referat ordinær generalforsamling 2020

 

 

 

 

 


 

Oversigtskort over Skovhøjen med de ændrede matrikelnumre