Kolonihaver i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Dejlige kolonihaver i Næstved. Kolonihaveforeningen Skovhøjen4700 er beliggende i Næstved Kommune. Foreningen blev stiftet 11.oktober 1982 efter ophævelsen af “Pilevængets Lysthaver”.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til leje af et mindre jordareal til kolonihavebrug. Endvidere er det formålet at opnå et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne og den omkringliggende bebyggelse.

Man finder indkørslen til foreningen næsten ude for enden af Kalbyrisvej i retning af Kalbyrisskoven.

Bestyrelsen.

 

Ny dato for den udsatte generalforsamling: torsdag den 3. september kl. 19

Bestyrelsen har fået booket beboerhuset på Skovsyrevej til afholdelse af den udsatte generalforsamling den 3. september.
Vi vil naturligvis løbende holde øje med myndighedernes anbefalinger om forsamlinger samt den generelle smittefare.
Og skulle der igen ske en forværring af situationen, forbeholder vi os retten til ændringer mm.
Den udsatte generelforsamling vil senere blive varslet som den ordinære generalforsamling: på foreningens hjemmeside, via medlemsmail,
ved opslag i området samt annoncering i avisen.

Ændringer i bestyrelsen.

Efter eget ønske udtræder den fungerende formand, Jess Petersen, omgående af bestyrelsen pga. sygdom.

Vh. Bestyrelsen.

 

______________________________________________

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling kan findes ved at klikke på nedenstående link.

bestyrelsens forslag generalforsamling 2020

Forslag til vedtægtsændringer og ændringer i ordensregler Skovhøjen marts 2020

Forslag fra Have 28

Forslag fra have 56

 

Næstved, den 27.01.2020.
Jævnfør H/F Skovhøjens vedtægter § 10 indvarsles der til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN” TORSDAG DEN 19. MARTS 2020 KL. 19.00 BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16  NÆSTVED

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget.
5. Indkomne forslag – se ovenstående link.
6. Valg til bestyrelse:
a) Valg af formand for 1 år.                                                                                                  Fungerende formand, Jess Petersen Have 83, ønsker at udtræde af bestyrelsen
b) Valg af kasserer for 2 år.
Niels Jakobsen Have 81A, ønsker at fortsætte som foreningens kasserer
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Næstformand, Peter Rasmussen Have 62, ønsker at udtræde af bestyrelsen    d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.                                                                                    Inge Kamstrup og Mikael Blomgren på valg. Begge modtager genvalg           7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Evt. – herunder aktivitetsudvalg

Bemærk.
Ifølge foreningens vedtægter § 10 skal forslag fra medlemmer være afleveret til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen, torsdag den 5. marts. Forslag skal afleveres skriftligt og være forsynet med underskrift.                                                                              Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter § 10 blive ophængt i områdets opslagstavler, lagt ud på foreningens hjemmeside samt fremsendt via foreningsmail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

_____________________________________________________________


 

Oversigtskort over Skovhøjen med de ændrede matrikelnumre