Kolonihaver i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Dejlige kolonihaver i Næstved. Kolonihaveforeningen Skovhøjen4700 er beliggende i Næstved Kommune. Foreningen blev stiftet 11.oktober 1982 efter ophævelsen af “Pilevængets Lysthaver”.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til leje af et mindre jordareal til kolonihavebrug. Endvidere er det formålet at opnå et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne og den omkringliggende bebyggelse.

Man finder indkørslen til foreningen næsten ude for enden af Kalbyrisvej i retning af Kalbyrisskoven.

Bestyrelsen.

 

______________________________________________________________

Kære alle havelejere!

 

Dette er en påmindelse om, at containerne til affald kun er til husholdningsaffald.
Der er desværre endnu en gang deponeret haveaffald i plastsække, nogle vandkander og en cykel, ved foreningens affaldscontainere.
Vi vil bede om, at vedkomne som har placeret det, selv får det fjernet. Hvis vedkomne ikke selv får det bortskaffet, bliver bestyrelsen nødt til at få det fjernet på foreningens regning.
Samtidig vil vi gerne minde om, at der kommer en ny container til haveaffald den 22.-23. maj, og videre i sæsonen:
26-27. juni
24-25. juli
21-22. august
18-19. september
23-24. oktober
Dette er desværre ikke den eneste dårlige nyhed.
Foreningens altmuligmand, Leif Pedersen, har oplyst, at det i den seneste periode har været galt på toiletterne igen. Papirhåndklæder, toiletpapir samt hygiejnebind og kondomer er set ligge og flyde på gulvet.
Det er svært at finde en undskyldning for griseriet, idet alle ved hvordan man plejer at efterlade et toilet efter endt brug.
Bestyrelsen er der derfor interesseret i at høre fra medlemmer, som evt. har kendskab til svineriet. Således at vi kan retlede og vedlede de pågældende om gode toiletvaner – også også i Skovhøjen. Og om konsekvenserne heraf, hvis det gentager sig.
Vi synes, at det er ærgerligt, at vi i bestyrelsen bliver nødt til at bruge tid på noget sådan, og vi vil meget hellere bruge tiden på hyggelige og relevante opgaver.
Håndteringen af haveaffald for resten af sæsonen er allerede aftalt, men I er velkomne til at skrive til bestyrelsen, hvis I har ønsker til ændringer i fremtiden – så vil vi se hvad der kan lade sig gøre.

Mvh.
Bestyrelsen i Skovhøjen

____________________________________________________________

Til alle medlemmer i H/F Skovhøjen

Så har vi endelig taget hul på sæsonen 2021. Mange af jer har sikkert glædet sig til at komme i gang i haverne – ikke mindst på baggrund af alle de restriktioner, som vi har måttet leve med pga. Covid-19.

Vi har haft sæsonens første container, og den blev flittigt benyttet. Den næste container bliver opstillet i pinsen den 22-23. maj.
Bestyrelsen vil opfordre alle, der endnu ikke er kommet i gang i haverne, om at give haven et grundigt forårstjek, således at man efterfølgende kan bortskaffe
haveaffaldet ved næste container.

Der er desværre rigtig mange huller i indkørselsvejen. Hullerne er løbende blev udbedret af havelejere. Selv om det er velment og gjort i god tro, vil bestyrelsen opfordre til, at man indstiller udbedringen. Den asfalt, som lægges i hullerne holder ikke så længe, hvis underlaget ikke er ordentlig præpareret.
Bestyrelsen vil inden for en overskuelig fremtid sørge for en udbedring af hullerne, så asfalten skulle være mere holdbar.

Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder betragtes som foreningsaktiviteter, og må derfor endnu ikke afholdes indendørs. Vi håber, at der snart kommer flere lempelser af forsamlingsforbuddet, så vi kan få afviklet den udsatte generalforsamling.

Mvh.
Bestyrelsen i H/F Skovhøjen

 

______________________________________________________________

 

Generalforsamlingen i H/F Skovhøjen
torsdag den 25. marts 2021 er udsat indtil videre.

På grund af Covid19 situationen og forsamlingsforbuddet,
som er uændret og gælder frem til den 5. april,
har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen.

Der vil senere blive udsendt en ny indkaldelse,
blot med ændrede datoer.

Alle frister herfor, vil være i henhold til
gældende vedtægter for H/F Skovhøjen.

Dagsordenen vil være uændret.

Eventuelt indsendte forslag vil fortsat være gyldige og gældende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

27.02.2021
Jævnfør H/F Skovhøjens vedtægter §10 indvarsles der til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN”
TORSDAG DEN 25. MARTS 2021 KL. 19 BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16 I NÆSTVED

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget:
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:
a) Valg af formand for 2 år
b) Valg af kasserer for 1 år:
Niels Jakobsen Have 81A, ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. sygdom.
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
Bestyrelsen foreslår Kenneth Hansen, have 65
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Evt. – herunder aktivitetsudvalg

Bemærk:
Ifølge foreningens vedtægter §10 skal forslag fra medlemmer være afleveret til sekretæren (idet foreningen ikke har nogen formand) senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres skriftligt og være forsynet med underskrift.
Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter §10 blive bekendtgjort i områdets opslagstavler, offentliggjort på foreningens hjemmeside samt via foreningsmail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling 2020

Referat ordinær generalforsamling 2020

 

 

 

 

 


 

Oversigtskort over Skovhøjen med de ændrede matrikelnumre