Kolonihaver i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Dejlige kolonihaver i Næstved. Kolonihaveforeningen Skovhøjen4700 er beliggende i Næstved Kommune. Foreningen blev stiftet 11.oktober 1982 efter ophævelsen af “Pilevængets Lysthaver”.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til leje af et mindre jordareal til kolonihavebrug. Endvidere er det formålet at opnå et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne og den omkringliggende bebyggelse.

Man finder indkørslen til foreningen næsten ude for enden af Kalbyrisvej i retning af Kalbyrisskoven.

Bestyrelsen.

 

 

Indvarsling og dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 3. september 2020 kl. 19.

Forslag, regnskab samt andre relevante bilag udsendes via foreningens mail og findes længere nede på siden.

Næstved den 3. august 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN”                                            (Oprindelig fastsat til torsdag den 19/3-2020 afholdes nu)
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2020 KL. 19                                                             BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16 I NÆSTVED

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget: Se vedhæftede filer.
5. Indkomne forslag: (have 28, have 56 og bestyrelsen) Se vedhæftede filer.
6. Valg til bestyrelse:
a) Valg af formand for 1 år: Fungerende formand, Jess Petersen Have 83, ønsker at udtræde af bestyrelsen
b) Valg af kasserer for 2 år:
Niels Jakobsen Have 81A, ønsker at fortsætte som foreningens kasserer.
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:
Næstformand, Peter Rasmussen Have 62, ønsker at udtræde af bestyrelsen
d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Inge Kamstrup, have 81A og Mikael Blomgren have 5 er begge på valg og modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Evt. – herunder aktivitetsudvalg

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

Bilag til generalforsamlingen:

Forslag fra Have 28

Forslag fra have 56

bestyrelsens forslag generalforsamling 2020

Forslag til vedtægtsændringer og ændringer i ordensregler Skovhøjen marts 2020

Skovhøjens regnskab 2019

Kopi af Budget 2020 Skovhøjen

 

 

 

 

 


 

Oversigtskort over Skovhøjen med de ændrede matrikelnumre